Inledning

Checka in för en tryggare vardag. Låt Dina Barn hjälpa dig.

Är du förälder till barn i skolåldern? Eller är du kanske lärare? Appen Dina Barn vänder sig både till skola och vårdnadshavare. Det digitala verktyget är utvecklat med barnets säkerhet i fokus. Med hjälp av appen vet såväl lärare som föräldrar var barnet är och vem som bär ansvaret för barnets säkerhet.
En enkel knapptryckning ger trygghet.

Läs vidare
Top

Konceptet

Hur kan en app ge ökad trygghet? Jo, genom att vi slutar gissa.

Varken föräldrar eller skola vill behöva gissa var barnet befinner sig. Man vill veta! Med appen Dina Barn ökar tryggheten genom att det tydligt framgår om barnet är på plats eller ej. Verktyget underlättar för skolpersonal och vårdnadshavare samtidigt som det skapar möjligheter för snabbt och effektivt agerande om barnet aldrig kommer fram till skolan.

Hur fungerar appen? Låt oss ta en skola som exempel.

En skola som använder Dina Barn ser snabbt vilka barn som finns på plats, och vilka som inte gör det. Tillsammans med barnets vårdnadshavare har skolan registrerat vilka föräldrar/anhöriga barnet har. Man har också registrerat andra betrodda personer som kan och får hämta/lämna barnet. Det kan vara mormor, farfar, en vän till familjen eller kanske bästa kompisens föräldrar. Alla dessa personer får ett eget personligt konto med egen inloggning.

Top

Direktkontakt mellan föräldrar och lärare genom en enkel knapptryckning.

Exempel

Anton Svensson lämnas av sin farmor på en parkering nära skolan. När hon släppt av Anton checkar hon in honom genom att trycka på ”Lämna Anton Svensson” i appen Dina Barn. Omedelbart går en push-notis (elektroniskt meddelande) iväg till de betrodda personer som finns registrerade för Anton, t.ex. Antons föräldrar. De ser att Anton kommit till Bockagårdsskolan kl. 07:40. Antons lärare ser samtidigt att Antons status ändras till närvarande på skärmen.

Incheckning utan tillgång till appen

Om Antons farmor inte har tillgång till appen, släpper hon av honom som vanligt eller följer med in på skolan och checkar in honom med hjälp av skolpersonal.

Om farmor inte följer med in utan endast släpper av honom så märker Antons lärare att Antons status fortfarande är ”frånvarande”. Om Anton dyker upp i klassrummet några minuter senare checkar läraren in honom och en push-notis når Antons föräldrar om att Anton är incheckad. Om Anton aldrig kommer till klassrummet kommer hans status på lärarens skärm fortfarande stå som ”frånvarande”. Läraren ges nu tillfälle att snabbt agera genom att utreda varför.

Närvarosystem som ger full koll

Dina Barns närvarosystem följer Anton hela dagen. När Anton går hem är proceduren densamma, fast omvänd. Blir han hämtad av sin mamma checkar hon ut honom. Lämnar Anton skolan själv så checkar skolpersonalen ut honom med en enkel knapptryckning. En push-notis går iväg till vårdnadshavarna. Full koll med andra ord.

Sammanfattning

Med Dina Barn syns det tydligt var barnet är. Antingen är barnet inte på skolan eller så är barnet i sin klass eller på fritids. Tydligt framgår Vem som checkat in och ut barnet och När detta skedde.

Ladda ner tjänsten Dina Barn på Appstore (iPhone och iPad) och Google Play (Android).

Appen är kostnadsfri för föräldrar.

Top

Funktioner

Vem som helst får inte hämta ditt barn. Bara betrodda personer som är godkända av vårdnadshavaren och registrerade av skolan.

Appen Dina Barn utvecklades för att bli ett trygghetsverktyg mellan lärare och föräldrar. Ett digitalt verktyg som ska vara enkelt och smidigt att använda. Minimalt med krångel men maximalt med kontroll över barnens närvaro.

Syftet med appen är att förenkla skolans rutiner betydligt. Skollagen säger att Rektor ”samma dag” ska meddela vårdnadshavaren om barnet är ogiltigt frånvarande.

BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) redovisar anmälningar om olovligt bortförande av barn. Anmälningarna rör fall där den ena vårdnadshavaren olovligt bortfört barnet vid vårdnadstvister och liknande. År 2013 anmäldes drygt 1 800 sådana fall till polisen. Förhoppningen är att svarta rubriker över barn som försvinner från skola/fritids kommer att minska i takt med att tjänsten Dina Barn installeras, och att insatser sätts in snabbare om det hemska ändå inträffar.

Enkel överblick Vårdnadshavare och betrodda personer har en enkel överblick över vilka barn som får hämtas och lämnas. Barnets status syns tydligt. En grön bock markerar de barn som är incheckade på skolan.
Push-notiser När ett barn har blivit in- eller utcheckat skickas en push-notis till barnets föräldrar och betrodda personer. I push-notisen framgår När barnet checkades in eller ut och av Vem. Push-notiser är valbart och vårdnadshavaren väljer själv vilka som ska få dessa.
Tydlig profil Varje barn har en egen profil med ett foto. Det framgår vilken klass de tillhör och vilka som är betrodda att hämta dem. En betrodd person ska alltid vara registrerad av skoladministratören. Barnets profil har skolpersonal och vårdnadshavare tillgång till.
Top

Gör en intresseanmälan för din skola

Stängx
Jag är Uppgifter om skolan Uppgifter om dig

Tycker du att appen Dina Barn verkar vara något för din skola? Fyll i intresseanmälan nedan, så kontaktar vi din skola och bokar in en presentation.

Tack för hjälpen! Tillsammans skapar vi en tryggare och säkrare vardag.

Gör intresseanmälan
Top

Ladda ner appen

Vi finns här

Kontakta oss

© Copyright 2016 Dina Barn